23 Oct, 2017
  • 1
  • 2
  • 3

SJØSPEIDING opplæring for ledere og hjelpere

apr 15 2017 KURS og OPPLÆRING i hvordan vi ledere og hjelpere gjennømfører sjøspeidermøtene våre på og ved sjøen i seilsesongen avholdes:

ved naustet tirsdag 25 april og tirsdag 2. mai kl 19:45 - 21:30 
 
ALLE gruppens ledere og hjelpere bør få med seg innholdet i våre regler og rutiner for sikkerhet og opplæring i den maritime delen av våre sjøspeidermøter !

Hvordan gjennomfører vi opplæring av speidere på «seil-møtene» i sesongen ?

Du kan lese mer om innholdet i kurset her:

Sikkerhet:
o Redningsvest bæres av ALLE          seilvest/flyteplagg/oppblåsbare vester
o Følgebåt rutiner                              ansvar/alltid beredt/sikkerhet/trygghet/opplæring
o Ansvarshavende på land                 antall ledere/fordeling/kommunikasjon land-sjø
o Sikkerhetsinstruksjon speidere        rutiner kullseiling, falle i vannet, bom, tau
o Personlig utstyr/ klær                     klær/ støvler/ mobil/ felles redningsutstyr
o Seilingsområde kano/ joller             innenfor synsfeltet fra land
                                                      øvrige fartøy følger sertifikater
o Begrensinger i bruk                       værforhold/antall ledere-speidere tenk sikkerhet !
o Forholdet til naboer                       respektere privat eiendom/ beholde naboskapet
o Skadehåndtering                          personskader meldes til Gruppeleder
                                                     materielle skader meldes til fartøyansvarlig
Opplæring:
o Grunnopplæring på land                  forståelse av ro og seiling/ rigging av joller
o Opplæring fra bryggekanten            rigging og instruksjon
o Opplæring fra følgebåt                   instruksjon fra båt til båt
o Bruk av følgebåt                           hjelp ved kullseiling/ slepe tilbake til seilingsområdet
o Bruk av motorjolle                        opplæring i forsvarlig bruk av påhengsmotor
o Sertifikatkrav kravene senkes/fravikes når godkjent skipper
«har kontroll» under møter /tokt

Praktiske øvelser:
o Bli kjent i naustet                   Alt materiell skal tilbake etter hvert møte !
o Rigge Vg-jolle, A-jolle, Askeladden
o Praktiske seiløvelser
o Loggbok i naustet !
o Sjøspeiding i praksis progresjon/ sertifikater/merker

HUSK AT DET SKAL VÆRE KJEKT !

ALLE sjøspeiderledere bør møte opp, ved naustet !

Facebook visning

1. Tananger Sjøspeidergruppe
Postboks 140  |  4098 Tananger  |  Org.nr.: 984 004 737  |  epost: post@1tanangersjo.no
Templates by: RocketTheme |  Powered by: Joomla! |  Innhold og bilder Copyright © 2015 1. Tananger Sjø - All Rights Reserved

Info

For påmelding til venteliste trykk her. Last ned infolapp her.

ss Makrellen -  AIS