21 Feb, 2018
  • 1
  • 2
  • 3

KURS for ALLE våre ledere

aug 30 2017

Sikkerhet:
o Redningsvest bæres av ALLE          seilvest/flyteplagg/oppblåsbare vester
o Følgebåt rutiner                              ansvar/alltid beredt/sikkerhet/trygghet/opplæring
o Ansvarshavende på land                 antall ledere/fordeling/kommunikasjon land-sjø
o Sikkerhetsinstruksjon speidere        rutiner kullseiling, falle i vannet, bom, tau
o Personlig utstyr/ klær                     klær/ støvler/ mobil/ felles redningsutstyr
o Seilingsområde kano/ joller             innenfor synsfeltet fra land
                                                          øvrige fartøy følger sertifikater
o Begrensinger i bruk                       værforhold/antall ledere-speidere tenk sikkerhet !
o Forholdet til naboer                       respektere privat eiendom/ beholde naboskapet
o Skadehåndtering                           personskader meldes til Gruppeleder
                                                         materielle skader meldes til fartøyansvarlig

Opplæring:
o Grunnopplæring på land                  forståelse av ro og seiling/ rigging av joller
o Opplæring fra bryggekanten            rigging og instruksjon
o Opplæring fra følgebåt                   instruksjon fra båt til båt
o Bruk av følgebåt                            hjelp ved kullseiling/ slepe tilbake til seilingsområdet
o Bruk av motorjolle                         opplæring i forsvarlig bruk av påhengsmotor
o Sertifikatkrav                                 kravene senkes/fravikes når godkjent skipper «har kontroll»                                                                  under møter /tokt

Praktiske øvelser:

o Bli kjent i naustet                         Alt materiell skal tilbake etter hvert møte !
o Rigge Vg-jolle, A-jolle, Askeladden
o Praktiske seiløvelser
o Loggbok i naustet !
o Sjøspeiding i praksis                   progresjon/ sertifikater/merker
  
HUSK AT DET SKAL VÆRE KJEKT !

Oppmøte ved naustet

ALLE sjøspeiderledere som ikke har gjennomført dette kurset MÅ møte opp !

Vi sees, hilsen Sigurd !

Facebook visning

1. Tananger Sjøspeidergruppe
Postboks 140  |  4098 Tananger  |  Org.nr.: 984 004 737  |  epost: post@1tanangersjo.no
Templates by: RocketTheme |  Powered by: Joomla! |  Innhold og bilder Copyright © 2015 1. Tananger Sjø - All Rights Reserved

Info

For påmelding til venteliste trykk her. Last ned infolapp her.

ss Makrellen -  AIS