Speider
 1. Det er til tider stor pågang av barn som vil begynne i speideren. Du vil bli ført opp på venteliste, og vi kontakter deg så snart det er ledige plasser. Bruk dette inn-meldingsskjema for å bli ført opp på venteliste, hvis du vil bli speider i 1. Tananger Sjø. Søknadsfristen for å begynne i 1. Tananger Sjø, høsten 2019 er satt til tirsdag 27.august kl 16.00. Påmeldinger etter denne dato vil ikke bli med i hovedinntaket, men bli satt på venteliste. Vi tar inn speidere, hvis det er plass frem til 1. oktober. Etter 1. oktober blir man satt på venteliste til neste år. Etter at dere har fylt ut skjemaet, vil dere motta en epost med opplysninger som dere sendte inn. Vennligst kontroller om disse opplysningene stemmer.
 2. Barnet navn(*)
  Skriv inn barnets navn
 3. Fødselsdag til barnet(*)
  ..Ugyldige data
 4. Adresse(*)
  Ugyldige data
 5. Postnr og sted(*)
  Ugyldige data
 6. Din epostadresse(*)
  Please let us know your email address.
 7. Mobiltelefon(*)
  Please write a subject for your message.
  Skriv inn ditt mobiltelefonnr
 8. Navn på foresatte / foreldre(*)
  Ugyldige data
 9. Enhet / klasse(*)
  Ugyldige data
 10. Hvilken dag ønsker dere å gå?
  Ugyldige data
 11. Vil dere være med som leder?
  Ugyldige data
 12. Her kan dere informere oss om ting du synes vi bør vite om: mat-allergier, funksjonshemninger eller andre behov for tilrettelegging.
 13. Påkrevdfelt er merket med (*)
1. Tananger Sjøspeidergruppe
Postboks 140  |  4098 Tananger  |  Org.nr.: 984 004 737  |  epost: post@1tanangersjo.no
Templates by: RocketTheme |  Powered by: Joomla! |  Innhold og bilder Copyright © 2018 1. Tananger Sjø - All Rights Reserved