1. Tananger Sjø er inndelt i forskjellige enheter.

Bever - 1. Beverkolini møtedag mandager 17.00 - 18.30 og 2. Beverkoloni onsdager 17.00 - 18.30. Beverene er for de som går i 1. og 2. klasse. Oppmøtested er ved Naustet. De er med sjøen, og holder på med sjøaktivitet slik som fisking, padle kano, ro i robåt osv.  De fleste møtene er utendørs, uansett vær.

Småspeider - møtedager 1. Flokk tirsdager 17.30 - 19.00 og 2. Flokk torsdager 17.00 - 18.30. Småspeiderne er for de som går i 3. og 4. klasse. Møtested speiderhuset / Naustet.

Stifinner - møtedager onsdager 18.30 - 20.00 eller torsdager 18.30 - 20.00. Stifinnerne er for de som går i 5., 6. og 7. klasse.

Vandrere - møtedager onsdager eller torsdag 18.30 - 20.30. Vandrere er for de som går i 8. - 10. klasse

Roverne -  møtedagerer: Mellom annenhver og hver onsdag kl 18.30. Roverne er fra første året på videregående til de blir ledere eller fyller 25år.

1. Tananger Sjøspeidergruppe
Postboks 140  |  4098 Tananger  |  Org.nr.: 984 004 737  |  epost: post@1tanangersjo.no
Templates by: RocketTheme |  Powered by: Joomla! |  Innhold og bilder Copyright © 2018 1. Tananger Sjø - All Rights Reserved