Slik søker du om politiattest

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på elektronisk. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Her følger informasjon om hvordan du gjør det. Er du under 18 år - eller ønsker du ikke å søke elektronisk - se nederst på siden.

Slik søkes det:
  1. Fyll ut dette følgebrevet. Du fyller ut brevet, skriver det ut og får ansvarlig leder til å signere det. Husk å vise legitimasjon til lederen. Deretter scanner du inn skjemaet, eller tar et bilde av det med telefonen din. I de fleste tilfeller er det gruppeleder som er ansvarlig leder.
  2. Gå inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ og fyll ut nettsøknaden. I søknaden blir du bedt om å velge kategori og formål. Her velger du "Frivillig organisasjon" på begge. Under "Legg ved bekreftelse på formål" laster du opp det utfylte følgebrevet.
  3. Politiattesten blir sendt hjem til din adresse.
  4. Når du mottar politiattesten viser du denne til ansvarlig leder, evt. sender den pr. post. Attesten kan ikke sendes med e-post. Den ansvarlige lederen gir/sender attesten tilbake til deg etter registrering av dato for utstedt politiattest i medlemssystemet. 
  5. Ansvarlig leder kontrollerer at svaret fra politiet viser til de korrekte hjemlene i straffeloven. Informasjon om dette finner du i retningslinjene.
Søkere under 18 år og andre som vil søke manuelt:
  1. Fyll ut dette følgebrevet. Du fyller ut brevet, skriver det ut og får ansvarlig leder til å signere det.
  2. Fyll ut dette skjemaet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2774.pdf. Søknaden må signeres etter at den er utfylt og skrevet ut. Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.
  3. Legg ved kopi av legitimasjon
  4. Send begge skjemaene og kopi av legitimasjon til:
              Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
              Postboks 113
              9951 Vardø

Hentet fra Norges Speiderforbund - http://www.speiding.no/politiattest/
1. Tananger Sjøspeidergruppe
Postboks 140  |  4098 Tananger  |  Org.nr.: 984 004 737  |  epost: post@1tanangersjo.no
Templates by: RocketTheme |  Powered by: Joomla! |  Innhold og bilder Copyright © 2018 1. Tananger Sjø - All Rights Reserved